Reglementen

Reglementen


Huishoudelijk reglement


Info en huishoudelijke reglementen


Inleiding 
Het bestuur en de lesgevers van vzw. DE BRAVE HOND zijn blij U te mogen verwelkomen als nieuw lid van onze hondenschool. 
Samen zullen we proberen U en Uw hond te helpen om van uw huisdier een voorbeeldige vriend te maken.


Deze infobrochure heeft tot doel alle leden van vzw. DE BRAVE HOND zo goed mogelijk in te lichten over de werking van de hondenschool.


Doel, mogelijkheden en beperkingen van DBH


◦  De veredeling van het hondenras.

◦  Het verenigen van hondenliefhebbers.

◦  Het verschaffen van alle nodige inlichtingen en hulp bij de africhting van honden, hetzij door oefening, hetzij door andere activiteiten.

◦  De vereniging mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het best geschikt lijken.


Wie zijn hond wil opvoeden tot een gehoorzame sociale vriend moet zeker alle vertouwen stellen in de trainingen van DBH, maar thuis oefenen is uiterst belangrijk zoniet het voornaamste. De trainingen hebben als doel de oefeningen die thuis geschieden in groep uit te voeren en bij te schaven.


Huidig bestuur


Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden:


Voorzitter :

Grymonprez Martine


Secretaris : 

Filiep Louage


Bestuursleden :

Ivan Dutry

Celine Roelens

Alain Goemaere

Dieter Vancauwenberghe


Erevoorzitter :

Buyck Roger


Structuur van DBH


De groepen


Puppy groep


Deze bestaat zoals het woord zegt, uit puppy’s, hondjes waarvan de tanden nog niet gewisseld zijn. In deze groep wordt vooral de sociale vaardigheid en de gewenning met andere honden geoefend.


A groep


De lesgever van de puppyklas oordeelt in functie van de leeftijd en het gedrag van de puppy of de hond geschikt is voor de A groep. In deze groep wordt vooral aandacht besteed aan de coördinatie (=het klikken) tussen de hond en geleider met de nadruk op het wandelen aan de lijn.


B groepEr wordt vooral aandacht besteed aan het aangelijnd volgen plus het verder ontwikkelen van de houdingen, down, apporteren. Initiatie werken op afstand wordt aangevat.


C groepDeze groep vormt de voorbereiding voor het ‘brevet’ : dwz. alle oefeningen worden aangeleerd in functie van het brevet voorgeschreven door de K.K.U.S.H. (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus). Niemand is echter verplicht het brevet te spelen.


D groep(debutanten en programma 1)


Enkel de honden die het brevet behaald hebben, kunnen deelnemen in de D groep. In de D- groep wordt de gehoorzaamheid vervolmaakt.


E groep(programma 2)


Deze groep traint in functie van het deelnemen aan wedstrijden programma II.


 


De overgangen


Van puppy’s naar A-groep


De lesgever oordeelt in functie van de leeftijd en het gedrag van de puppy.


A groep naar B groep


De lesgever van de A groep oordeelt of iemand geschikt is om over te gaan en informeert de hoofdlesgever die een test afneemt.


B groep naar C groepIdem als A groep naar B groep.


Overgangsproeven worden afgenomen de eerste zondag en woensdag van de maand na de trainingen.


C groep naar D groep


De overgang van C groep naar D groep kan enkel gebeuren door het behalen van het brevet (wordt dus niet bepaald door de club zelf), georganiseerd door een club aangesloten bij de K.K.U.S.H. en kan ook eenmaal per jaar behaald worden in eigen club.


D groepIn de D groep situeren zich 2 groepen, nl.de debutanten en programma I. De trainingen zijn evenwel hetzelfde. De overgang van het debutantenprogramma naar programma I wordt bepaald door


Het behalen van 10 wedstrijden van minimaal 85 punten (vrijwillige overgang).


Het behalen van 10 wedstrijden met minimaal 95 punten (verplichte overgang).


D groep naar E groep (van programma 1 naar programma 2)


De overgang wordt bepaald door:


Het behalen van 10 wedstrijden met minimaal 90 punten (vrijwillige overgang).


Het behalen van 10 wedstrijden met minimaal 95 punten (verplichte overgang).

•Een nieuw lid – trainingskaartje
Trainingskaarten van 10 beurten zijn te verkrijgen aan de bar bij Roger voor €10,00 . Trainingskaartjes worden bij iedere training afgetekend door de lesgever bij de aanvang van de les. Iemand die zijn kaartje vergeten is moet cash betalen. Niet leden betalen €2,00 per les. Tien volle trainingskaartjes kan je omruilen voor een nieuwe trainingskaart.

•Lidgeld – lidkaart : 
Het lidgeld bedraagt €25,00. Het lidmaatschap is enkel geldig voor het lopende kalenderjaar. Een nieuw lid betaalt a rato van de resterende maanden €2,50 per maand.

•Inenting : bij de inschrijving van de hond wordt het gezondheidsboekje opgevraagd en de jaarlijkse vaccinatie gecontroleerd. Is de hond niet gevaccineerd dan wordt hij de toegang tot de terreinen geweigerd. Bij de vernieuwing van het lidgeld dient het lid eveneens het boekje voor te leggen, zoniet wordt de lidkaart ingehouden en wordt men niet beschouwd als lid. Telkens een nieuw trainingsbonnetje wordt aangevraagd, moet de lidkaart voorgelegd worden. Dit alles om ziektes in de hondenschool ten allen tijde te vermijden.

•Loopse teven
 : loopse teven worden de toegang geweigerd, met uitzondering van de wedstrijden. Loopse teven spelen altijd in de laatste groepen.

•Hondenpoep en hondentoiletten : nNaast het terrein is een plaats voorzien waar de honden hun behoefte kunnen doen. Er wordt er dan ook op aangedrongen om er een goede gewoonte van te maken om telkens bij het begin van de les deze plaats op te zoeken. Komt het toch voor dat de hond zijn behoefte nalaat op, of rond het terrein, dan is de eigenaar verplicht dit dadelijk te verwijderen. Daartoe zijn tonnen voorzien op het terrein. Er wordt aan de leden gevraagd zelf een poepzakje mee te brengen (is zelfs bij wet verplicht op risico van boete als men met de hond op de openbare weg komt). Indien iemand hondenpoep niet opruimt wordt hij/zij uitgesloten uit de club.

•Lesgevers : de lesgever is de volstrekte meester op het terrein, m.a.w. de lesgever bepaalt de oefeningen, de lesgever oordeelt over eventuele brutaliteiten en kan iemand de toegang tot het terrein ontzeggen. Bij eventuele klachten kan steeds het bestuur geraadpleegd worden. Geschillen worden in geen geval bediscussieerd op het terrein tijdens de les.

•Een lid met meerdere honden
Meerdere honden kunnen ingeschreven worden op naam van eenzelfde lid. Men kan echter maar met één hond tegelijk trainen, wel kan men iemand anders met zijn hond laten trainen, in dit geval gelden de hierboven vermelde regels en de persoon in kwestie moet ook bekwaam zijn en lid zijn. Bij een hernieuwing van het lidgeld van de eigenaar moet de eigenaar de verschillende gezondheidsboekjes voorleggen.

•Hondenvoer en andere zaken : bij DBH kan hondenvoer aangekocht worden van het merk Bento met een ca 20% korting. Tevens bekomt DBH bij voldoende grote afname extra voordelen van de firma Bento. (oa. affiches, bekers,…) Ook diverse soorten halsbanden, riemen en apports kunnen aangekocht worden volgens beschikbaarheid tegen zeer voordelige prijzen. (inlichtingen bij de voorzitter).

•Ongevallen en aansprakelijkheid : het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Bij ongevallen regelen de betrokken partijen de schade onderling. 
Ter informatie: alle ongevallen veroorzaakt door uw hond worden verrekend op de familiale verzekering. Wie meer dan drie honden heeft, kan een bijkomende verzekering afsluiten. Wie over een kennel naam beschikt, is verplicht een bijkomende verzekering af te sluiten. Een oproep tot de ouders om de kinderen weg te houden van de trainingsvelden en toestellen ook NA de trainingen!!! EVENTUELE BESCHADIGINGEN VAN EENDER WELKE AARD KUNNEN U PERSOONLIJK AANGEREKEND WORDEN. Er wordt ook gevraagd om het materiaal buiten de terreinen te respecteren.

•Clubkampioenschap
 : jaarlijks wordt een clubkampioenschap gehouden. Uiteraard moet iedereen die wil deelnemen lid zijn van de club. 
In iedere groep wordt een winnaar bekroond. De club kampioenen komen echter enkel uit de D en E groep. Voor de groepen puppy’s, A, Ben C is het duidelijk dat diegene die de meeste punten behaald de winnaar wordt.

•is men echter alleen in zijn groep, dan moet men minimaal 80% van de punten behalen.

•indien hierna nog een gelijke stand is, dan wordt een bijkomende oefening ingelast.

•Om clubkampioen te worden, zowel bij de debutanten als in prog I en prog II moet men bijkomend:

•minstens zes maanden lid zijn van de club.

•minimum één wedstrijd gespeeld hebben onder de naam van DBH tussen 16 augustus en de datum van het clubkampioenschap alsook deelnemen op de dag van het club kampioenschap.

•zijn werkboekje met resultaten indienen op de dag van clubkampioenschap.

•Het clubkampioenschap wordt bepaald door de beste wedstrijd van het jaar voordien, gespeeld onder De Brave Hond, en de dag van het kampioenschap zelf:


Debutanten= /200


Programma 1= /200


Programma 2= /300

•Wedstrijdspelers

•Aan de wedstrijdspelers, die na 16 augustus nog spelen onder DBH of een op rust gestelde hond hebben, wordt onderstaande terugbetaald:


◦  Wedstrijdspelers worden met een maximum van 10 wedstrijden de helft terugbetaald.


◦  Een eerste plaats of het maximum van de punten word volledig terugbetaald.


◦  Brevetten zullen enkel eenmalig terugbetaald worden indien geslaagd

•Terugbetaling gebeurt tijdens de souper of voor 31 december. Het bestuur beslist jaarlijks of de kas dit toelaat.

Copyright @debravehond.be

+32 478 015 914

Gullegemsestraat 135

8880 Sint Eloois Winkel